Specialist Geoinfo

Havenbedrijf Amsterdam N.V.

Havenbedrijf Amsterdam N.V.


Specialist Geoinfo
Port of Amsterdam
schaal 10, max. € 4.251,00

Wat is vereist?

Wat krijg je?
 
De baan
Algemeen: Als Specialist Geoinfo adviseer je de organisatie en externe partijen over de toepassingen en ontsluitingen van Geodata, GISapplicaties en GIS toepassingen. Je volgt de ontwikkelingen op je vakgebied nauwlettend en adviseert de organisatie over voor Port of Amsterdam relevante toepassingen. Je inventariseert de informatiebehoefte en vertaalt deze naar functionaliteit binnen interne en externe web-viewers en services. Je beheert, controleert en actualiseert GIS gegevens ten behoeve van geografische analyses en rapportages, zodat je de interne en externe klanten optimaal faciliteert.
 
Specifiek: In het kader van coördinatie openbare ruimte plan en volg je voorbereidingstraject van infrastructurele werken in Westpoort. In samenwerking met de afdeling Beheer van PoA stel je voorwaarden vast voor vergunningen en instemmingsbesluiten voor werken in de openbare ruimte. Je onderhoudt contact met de aannemers. Je coördineert en stelt de onderlinge verdeling van kabel- en leidingstroken vast voor de aanleg daarvan. Je actualiseert en bewerkt kaartmateriaal met behulp van CAD of GIS. Hiervoor gebruik je landmeetkundige gegevens van ingenieursbureaus, hoogteligging, kabel- en leidingtracés, etc. om te komen tot een basistekening.  
 
De afdeling
De afdeling GeoInfo is verantwoordelijk voor een flexibele en wendbare (GEO)informatievoorziening, zodat applicaties en infrastructuur optimaal kunnen blijven aansluiten op behoeften en wensen van interne en externe klanten. Verder verzorgt de afdeling de beleidsontwikkeling en realisatie betreffende de ruimtelijke informatievoorziening van Port of Amsterdam.
 
Bijzonderheden
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
Solliciteren


MVB ID #182552
Plaatsingsdatum maandag 2 september 2019
Locatie Amsterdam
Dienstverband Voltijd
Opleidingsniveau HBO
Sector Havens
Functiecategorie Beleid
Regio Nederland

Bedrijfsnaam Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Contactpersoon Brenda Steinbruckner
Telefoon +31 205234500
Fax +31 206209821
Adres

Postbus 19406
1000 GK Amsterdam
The Netherlands


Alle banen bij Havenbedrijf Amsterdam N.V.